Ekonomická fakulta, ekonomická univerzita, ekonomická škola. Vysokoškolská štúdium na ekonomickej fakulte, ekonomickej univerzite. Stredoškolské štúdium na ekonomickej škole, obchodnej akadémii.

Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. Medzinárodné a diplomatické štúdia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

2. Cestovný ruch - kúpeľníctvo a hotelierstvo

Fakulta cestovného ruchu
Piešťany

denné, bakalárske, magisterské

denné, bakalárske, magisterské

topVideo

3. Ekonomika a manažment podnikania - bakalársky stupeň - externé

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Bratislava

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

4. General Management Programme (GMP)

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

5. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná…

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

externé, trojročné

externé, trojročné

top

6. MBA Preverený britský vysokoškolský titul, magisterské, MBA štúdium - jeseň 2014

BIBS – vysoká škola
Bratislava

externé, MBA

externé, MBA

topVideo

7. Environmentálne manažérstvo

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Skalica

externé, doktorandské

externé, doktorandské

top

8. Masmediálne štúdiá

Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií
Bratislava

externé, bakalárske, magisterské

externé, bakalárske, magisterské

topVideo

9. Životné prostredie

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Skalica

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

10. EBC* L - European Business Competence *Licence - Medzinárodný ekonomický…

Centrum transferu poznatkov, PEVŠ
Bratislava

externé, nadstavbové

externé, nadstavbové

top

11. Medzinárodného podnikania - doktorandské štúdium, externé štúdium

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Bratislava

externé, doktorandské

externé, doktorandské

top

12. Podnik vo svetovom hospodárstve

Fakulta medzinárodného podnikania
Bratislava

externé, magisterské

externé, magisterské

topVideo

13. EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

14. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denné, bakalárske, magisterské, MBA

denné, bakalárske, magisterské, MBA

top

15. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

16. Media Relations/Vzťahy s médiami (študijný program vyučovaný v anglickom jazyku)

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

17. e-learningové štúdium - EKONÓMIA, MARKETING, MANAŽMENT

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

e-learning, kvalifikačne

e-learning, kvalifikačne

top

18. Environmentálne manažérstvo

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Skalica

denné, magisterské

denné, magisterské

top

19. Environmentálne manažérstvo

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Skalica

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

20. Ekonomika a manažmentu podnikania - bakalársky stupeň , denná forma

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

21. Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

22. Verejná správa a styk s verejnosťou

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

23. Cestovný ruch - kúpeľníctvo a hotelierstvo

Fakulta cestovného ruchu
Piešťany

externé, bakalárske, magisterské

externé, bakalárske, magisterské

topVideo

24. Masmediálne štúdiá

Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií
Bratislava

denné, bakalárske, magisterské

denné, bakalárske, magisterské

topVideo

25. Environmentálne manažérstvo

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Skalica

externé, magisterské

externé, magisterské

top

26. Európske štúdia a verejná správa

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, magisterské

externé, magisterské

top

27. Kurz EBC*L

Bratislavská regionálna komora SOPK
Bratislava

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

28. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - denné

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Bratislava

denné, inžinierske

denné, inžinierske

top

29. Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

30. Štúdium popri zamestnaní externou formou v študijnom odbore 6317 6 obchodná…

Akadémia vzdelávania Tatry s.r.o.
Liptovský Mikuláš

externé, trojročné

externé, trojročné

top

31. Ekonomická a finančná matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

32. Medzinárodné a diplomatické štúdia

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, magisterské

externé, magisterské

top

33. Medzinárodného podnikania - inžinierské štúdium - externé

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
Bratislava

externé, inžinierske

externé, inžinierske

top

34. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

35. Manažérska matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

36. Environmentálne manažérstvo

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Skalica

denné, doktorandské

denné, doktorandské

top

37. Životné prostredie

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Skalica

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

38. Environmentálne manažérstvo

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Skalica

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

39. Podnik vo svetovom hospodárstve

Fakulta medzinárodného podnikania
Bratislava

denné, magisterské

denné, magisterské

topVideo

40. MBA - Master of Business Administration

Slovakian Manager Academy s.r.o.
Bratislava - Prešov

externé, MBA

externé, MBA

top