Štúdium informatiky, fakulta informatiky. Vyberte si vyššie odborné, bakalárske, magisterské, doktorandské alebo postgraduálne štúdium. Denné štúdium, externé štúdium informatiky a matematiky.

1. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

2. Matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

3. Informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

Európsky sociálny fond

top

4. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými (medziodborový a…

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

5. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

6. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia

Fakulta informatiky PEVŠ
Bratislava

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

7. Informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske, magisterské, doktorandské

denné, bakalárske, magisterské, doktorandské

top

8. Informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

9. Aplikovaná informatika - denná

Fakulta informatiky PEVŠ
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

10. Učiteľstvo akademického predmetu informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

11. Učiteľstvo akademického predmetu matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

12. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva matematiky)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

13. Matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

Európsky sociálny fond

top

14. Ekonomická a finančná matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

15. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva informatiky)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

16. Manažérska matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

17. Informační a řídicí technologie

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

diaľkové, bakalárske

diaľkové, bakalárske

top

18. MSc Computing

Prague College
Praha 2 - Vinohrady

denné, magisterské

denné, magisterské

top

19. Bezpečnostní technologie, systémy a management

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

diaľkové, bakalárske

diaľkové, bakalárske

top

20. Informační a řídicí technologie

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

21. Obchodní akademie

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, štvorročné

e-learning, štvorročné

top

22. Informační technologie v administrativě

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

23. Bezpečnostní technologie, systémy a management

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

24. BSc (Hons) Computing

Prague College
Praha 2 - Vinohrady

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top