Štúdium informatiky je zamerané na oblasti informatiky a informačných technológií a je úzko späté s rozvojom výpočtovej techniky, jeho hlavným predmetom je štruktúra, vytváranie, manažment a uchovanie, získavanie, rozširovanie a prenos informácií.

Štúdium informatiky ponúkajú fakulty informatiky, vysoké školy. Na Slovensku môžete študovať informatiku v týchto mestách:

  • Bratislava
  • Žilina
  • Košice
  • Nitra
  • Trnava
  • Komárno

Štúdium informatiky sa delí na vedy:

  • pre teóriu informácie (information science)
  • vedu o spracovaní informácie výpočtovou technikou (computer science).
Viac...

1. Medziodborové štúdium informatiky (1. stupeň štúdia učiteľstva informatiky)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

2. Ekonomická a finančná matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

3. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

4. Medziodborové štúdium matematiky (1. stupeň štúdia učiteľstva matematiky)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

5. Informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

6. Manažérska matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

7. Informatika pre sociálnu prácu so zdravotne znevýhodnenými (medziodborový a…

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

8. Matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

9. Informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske, magisterské, doktorandské

denné, bakalárske, magisterské, doktorandské

top

10. Učiteľstvo akademického predmetu matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

11. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

12. Učiteľstvo akademického predmetu informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

13. Aplikovaná informatika - externá forma štúdia

Fakulta informatiky PEVŠ
Bratislava

externé, bakalárske

externé, bakalárske

top

14. Informatika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

Európsky sociálny fond

top

15. Aplikovaná informatika - denná

Fakulta informatiky PEVŠ
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

16. Six Sigma / Lean - Green Belt Training

FBE Bratislava s.r.o.
Bratislava

denné, nadstavbové

denné, nadstavbové

top

17. Matematika

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

Európsky sociálny fond

top

18. Obchodní akademie

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, štvorročné

e-learning, štvorročné

top