Geografia a zemepis, štúdium geografie a zemepisu. Vyberte si vyššie odborné, bakalárske, magisterské, doktorandské alebo postgraduálne štúdium. Denné alebo externé štúdium geografie a zemepisu.

1. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Medziodborové štúdium geografie (1. stupeň štúdia učiteľstva geografie)

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

3. Geografia - štruktúra krajiny a jej transformácia

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

4. Učiteľstvo akademického predmetu geografia

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top

5. Geografia

Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Košice

denné, magisterské

denné, magisterské

top